Thursday, November 1, 2012

Kerala Piravi Day Greetings Message Wishes കേരള പിറവി ആശംസകള്‍

November 1 Kerala Piravi, കേരള പിറവി, marks the birth of the state of Kerala, India. The state of Kerala was created on November 1, 1956. November 1 is therefore known as Kerala Piravi Dinam (day) in the state. Malayalees around the world celebrate November 1 as Kerala Piravi, which in Malayalam means the day Kerala was formed in the earth. Kerala, the southernmost state of India, was formed long after Indian independence on 15 August 1947.

കേരളസംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിച്ച നവംബർ ഒന്നാണ് കേരളപ്പിറവി  എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.  1947-ൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ശേഷം, ഐക്യകേരളത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുന:സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി രാജ്യങ്ങൾ മദ്രാസ്‌ പ്രസിഡൻസിയുടെ മലബാർ പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മലയാളം പ്രധാനഭാഷയായ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊണ്ട് 1956 നവംബർ ഒന്നിന്‌ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം രൂപവത്കരിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവിദിനമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.
 
Prior to that date it was three independent provinces named Malabar, Cochin and Travancore. Kerala originally got its name after the first ruler, Keralian Thamboran, who ruled one of these independent provinces earlier in the millennia. But some historians say that the name 'Kerala' comes from "kera"means coconut tree which is widely seen in the region.

Mythologically Kerala stretches along the Arabian Sea from Gokarnam (Gokarna, in Karnataka) to Kanyakumari in Tamil Nadu, though its official territory is only from Kasaragod to Parassala. The western Ghats flank the eastern edge of Kerala with its diverse flora and fauna.

According to the Hindu myth Parashurama, the sixth incarnation of Mahavishnu (The God-Lord), created Kerala. Parasurama flung his "Mazhu" (axe) from Gokarnam (Gokarna) to the sea and the sea receded to form the land Keralam.

Kerala is a 560 km long narrow stretch of land. At the widest, Kerala is 120 km from the sea to the mountains. On one side of Kerala are the lofty mountains ranging high to reach the sky. And on the other side the land is washed by the blue Arabian Sea waters. The land is covered with thick dense tropical forest, fertile plains, beautiful beaches, cliffs, rocky coasts, an intricate maze of backwaters, still bays and 44 rivers. Kerala's exotic spices have lured foreigners to her coast from time immemorial.

Earlier, Kerala was made up of three distinct areas. 'Malabar' as far up the coast as Thallashery, Cannanore and Kasargode with a tiny pocket-handkerchief French possession of Mahe nearby which was returned to India in the early 1950s and is now administratively part of Pondicherry. This area belonged to what was once called the Madras Presidency under the British. The middle section is formed by the princely State of 'Cochin'; the third comprises 'Travancore', another princely state.

The modern Kerala is divided into fourteen districts with Trivandrum as the state capital. Kerala is the first place in the world where a Communist Ministry came into power by general election in 1957. Kerala was formed by Parashurama the sixth incarnation of lord Mahavishnu. 2012 marks the 56th anniversary of Kerala Piravy.

കേരളം രൂപവത്കരണം 

കേരളം രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങലിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം. എന്നിരുന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു കേരളം. ഫസൽ അലി തലവനായും സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ, പണ്‌ഡിറ്റ്‌ ഹൃദയനാഥ്‌ കുൻസ്രു എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായുള്ള സംസ്ഥാന പുന:സംഘടനാ കമ്മീഷൻ രൂപവൽക്കരിച്ചത്‌ 1953-ലാണ്‌.

1955-സെപ്‌റ്റംബറിൽ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനു റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിച്ചു. അതിൽ കേരളസംസ്ഥാനരൂപവത്കരണത്തിനും ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാന പുന:സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട്‌ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പതിമൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞാണ്‌ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്‌ട്രിയ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത്‌. തിരുവിതാംകൂറിലെ തോവാളം, അഗസ്‌തീശ്വരം, കൽക്കുളം, വിളവങ്കോട്‌ എന്നീ നാലു താലൂക്കുകളും ചെങ്കോട്ടത്താലൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗവും വേർപെടുത്തി മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തോടു ചേർത്തു. ശേഷിച്ച തിരുവിതാം കൂർ - കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തോടു മലബാർ ജില്ലയും തെക്കൻ കാനറാജില്ലയിലെ കാസർകോടു താലൂക്കും ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഫലത്തിൽ കന്യാകുമാരി ജില്ല കേരളത്തിനു നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ഗൂഡല്ലൂർ ഒഴികെയുള്ള മലബാർ പ്രദേശം കേരളത്തോടു ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു നവംബർ ഒന്നിനു ശ്രീ ചിത്തിരതിരുന്നാൾ ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവ്‌ തിരു-കൊച്ചി രാജപ്രമുഖ സ്ഥാനത്തുനിന്നും വിരമിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനായി രാജ പ്രമുഖനു പകരം ബി. രാമകൃഷ്‌ണറാവു ആദ്യ ഗവർണറായി തിരുവിതാംകൂർ- കൊച്ചിയിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ഭരണം നിലവിലിരിക്കുമ്പോഴാണ്‌ സംസ്ഥാന പുന:സംഘടന നടന്നത്‌.

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ്‌ കെ. ടി കോശിയായിരുന്നു ആദ്യ ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി എൻ. ഇ. എസ്‌. രാഘവാചാരി. ആദ്യ പോലീസ്‌ ഐ ജി എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 1957 ഫെബ്രുവരി 28-നു നടന്നു. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇ എം ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ മുഖ്യമന്തിയായുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു.

Tuesday, October 23, 2012

Navratri Greetings Wallpaper Wishes SMS Durga Pooja

durga wallpaper 5 592x444  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !

Navratri, नवरात्री, નવરાત્રી, নৗরাতরী, নৱৰাত্রি, नवरात्री,ਨਰਾਤੇ, ನವರಾತರೀ, نَورات / नवरात, నవరాతరీ, நவராதரீ,നവരാത്രി is a festival dedicated to the worship of the Hindu deity Durga. The word Navaratri literally means nine nights in Sanskrit, nava meaning nine and ratri meaning nights. During these nine nights and ten days, nine forms of Shakti/Devi are worshiped. The 10th day is commonly referred to as Vijayadashami or "Dussehra." Navratri is a very important and major festival in the western state of Gujarat and Mumbai, during which the traditional dance of Gujarat called 'Garba' is widely performed. This festival is celebrated with great zeal in North India as well including Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and the northern state of Punjab.

durga wallpaper 4 592x444  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !

Durga Puja, দুর্গা পূজা, ˈd̪ʊrɡaː ˈpuːdʒa, also referred to as Durgotsava, দুর্গোত্সব, is an annual Hindu festival in South Asia that celebrates worship of the Hindu goddess Durga. It refers to all the six days observed as Mahalaya, Shashthi, Maha Saptami, Maha Ashtami, Maha Navami and Vijayadashami. The dates of Durga Puja celebrations are set according to the traditional Hindu calendar and the fortnight corresponding to the festival is called Devi Paksha (Bengali:দেবী পক্ষ, ‘Fortnight of the Goddess’). Devi Paksha is preceded by Mahalaya (Bengali: মহালয়া), the last day of the previous fortnight Pitri Paksha, ‘Fortnight of the Forefathers’), and is ended on Kojagori Lokkhi Puja (‘Worship of Goddess Lakshmi on Kojagori Full Moon Night’).
navratri wallpaper free download  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !
Durga Puja festival marks the victory of Goddess Durga over the evil buffalo demon Mahishasura. Thus, Durga Puja festival epitomises the victory of Good over Evil.
Navratri  Wishes
navratri durga mata wallpaper1  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !
durga puja comment 035  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !
 durga wallpaper 5 592x4448  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !
navratri  2012 Navratri Latest Durga Puja SMS, Wallpapers, Greetings & Bhajan !
Tags: Navarathiri wallpapers, Durga Pooja wallpapers, Durga Puja, Navratri Greetings, Navratri Wishes, latest wallpapers free download, Durga Pooja Photos and wallpapers collections free download, wallpapers, Maa Durga wallpapers

Sunday, October 21, 2012

Saif Kareena sangeet | Sealed with a kiss: Saif-Kareena's big fat sangeet ceremony | Photos SaifKareena | - hindustantimes.com

Wednesday, September 19, 2012

Ganesh Chaturthi | Vinayaka Chaturthi Greetings Wishes Messages SMS Wallpaper

 
Ganesha, गणेश, Gaṇeśa, Ganesa, Ganapati, गणपति, Vinayaka, विनायक,Vināyaka, Pillaiyar, பிள்ளையார், is one of the deities best-known and most widely worshipped in the Hindu pantheon. His image is found throughout India and Nepal. Hindu sects worship him regardless of affiliations. Devotion to Ganesha is widely diffused and extends to Jains, Buddhists, and beyond India.

 

Ganesha Chaturthi, വിനായക ചതുര്‍ഥി गणेश चतुर्थी, ಗನೆಶ ಚತುರ್ಥೀ also known as Vinayaka Chaturthi is the Hindu festival of Ganesha, the son of Shiva and Parvati, who is believed to bestow his presence on earth for all his devotees in the duration of this festival. It is the birthday of Ganesha who is widely worshipped as the god of wisdom, prosperity and good fortune. Ganesh Chaturthi falls on the fourth day of the Hindu month of Bhadrapada, which falls around August or September. The occasion becomes very lively and enthusiastic with the devotional songs, dances and drum beats being a part of the procession observed by the devotees of Lord Ganesha, as a part of the festivities. Ganesh Chaturthi is the only festival that involves and welcomes the participation of general public.


The Lord of Success Ganesh

The son of Shiva and Parvati, Ganesha has an elephantine countenance with a curved trunk and big ears, and a huge pot-bellied body of a human being. He is the Lord of success and destroyer of evils and obstacles. He is also worshipped as the god of education, knowledge, wisdom and wealth. In fact, Ganesha is one of the five prime Hindu deities (Brahma, Vishnu, Shiva and Durga being the other four) whose idolatry is glorified as the panchayatana puja.

Significance of the Ganesha Form

Ganesha's head symbolizes the Atman or the soul, which is the ultimate supreme reality of human existence, and his human body signifies Maya or the earthly existence of human beings. The elephant head denotes wisdom and its trunk represents Om, the sound symbol of cosmic reality. In his upper right hand Ganesha holds a goad, which helps him propel mankind forward on the eternal path and remove obstacles from the way. The noose in Ganesha's left hand is a gentle implement to capture all difficulties.


The broken tusk that Ganesha holds like a pen in his lower right hand is a symbol of sacrifice, which he broke for writing the Mahabharata. The rosary in his other hand suggests that the pursuit of knowledge should be continuous. The laddoo (sweet) he holds in his trunk indicates that one must discover the sweetness of the Atman. His fan-like ears convey that he is all ears to our petition. The snake that runs round his waist represents energy in all forms. And he is humble enough to ride the lowest of creatures, a mouse.Ganesh Chaturthi is an important festival of Maharashtra, celebrated grandly in other parts of India as well. The preparation starts one month in advance, with great enthusiasm, to celebrate this auspicious occasion. The festival starts with the installation of beautifully sculpted Ganesha idols in homes and mandaps. These idols are decorated beautifully and show religious themes. The occasion also sees various cultural events being held every where, in which people participate with interest. After celebration, the time of farewell comes and the idol of the beloved God is immersed in water. The celebration ends with the immersion, accompanied by loud shouts of 'Ganapati Bappa Moraya'.


ചിങ്ങമാസത്തിലെ ചതുര്‍ഥി ദിവസത്തില്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുത്സവമാണ് വിനായക ചതുര്‍ഥി. പ്രധാന ആരാധനാ മൂര്‍ത്തി ഗണപതി(ഗണേശന്‍ ) ആയതിനാല്‍ ഗണേശ ചതുര്‍ഥി എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ്‌ ഇത് ഏറ്റവും അധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ദിവസം ആളുകള്‍ ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങള്‍ വാങ്ങി അലങ്കരിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജക്കായി താമരയും കറുകപ്പുല്ലും മോദകം എന്ന മധുരപലഹാരവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചതുര്‍ഥി ദിവസത്തേത്തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന ഗണേശോത്സവം പത്ത് ദിവസം നീണ്ട് നില്‍ക്കുന്നു. ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങള്‍പുഴയിലോ, കടലിലോ ഒഴുക്കുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങള്‍  സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത വര്‍ഷവും ഗണപതി വരണേയെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് വിഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. 

Legend ( Lord Ganesha's Birth)

Legend says that once Lord Shiva left his usual dwelling on Mount.Kailash in the Himalayas, to meditate. Two sakhis ( friends) of Goddess Parvati, his consort, suggested that she should have a 'Gana' - attendant of their own, since they were not too happy with Lord Shiva's 'Ganas'. Goddess Parvati agreed. Soon after, using her divine powers, she created a son out of the sandalwood paste she used for her bath by breathing life in to him and naming him Vinayak. She instructed him to guard their home.

Letting him stand guard at the door she went to have her bath. However, while Goddess Parvati was taking her bath, Lord Shiva happened to come there back from his meditation, and as Ganesha didn't knew who he was, he didn't allowed him to enter the house. As a result, there was a lot of bickering and Lord Shiva got angry and beheaded Ganesha ( Vinayak) with his 'Trishul' (Trident).

When Goddess Parvati heard of this she was distressed and lamented intensely. After Lord Shiva realized his error, to set things right he sent his Ganas to the forest to fetch the head of the first living being they met. The Ganas saw a baby elephant and returned with its head. With his divine power, Lord Shiva placed the head over his son's body and that instant Vinayak sprung back to life. Henceforth Vinayak also earned the name of Gajaanan. 'Gaja' means elephant. Lord Shiva blessed him with a boon that people would first worship and offer him dedication in all their auspicious activities. Those who won't would not attain success.

 

Ganesh Chaturthi SMS, Greetings, WisheshGanesh Chaturthi

May Lord Ganesh shower you with succss in all your Endeavours
Happy Ganesh Chaturthi.
——————————————————–
Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya
Ganpati Bappa Morya!Mangal Murti Morya
Happy Ganesh Chaturthi.
——————————————————–
I wish u Happy Ganesh Chaturthi and
I pray to God for your prosperous life.
May you find all the delights of life,
May your all dreams come true.
——————————————————–
Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya
Ganpati Bappa Morya!Mangal Murti Morya
JAY GANESH..Mangal murti morya
Jay ganesh devaGanapati bappa moray
Happy Ganesh Chaturthy!!!
——————————————————–
Ganesh ki jyoti se noor miltahai
Sbke dilon ko surur milta hai,
Jobhi jaata hai ganesha ke dwaar,
Kuch na kuch zarror milta hai
Jai Shri Ganesha
——————————————————–
Hoping this ganesh chatrurthi
Will be the start of year that
Brings happiness for you.
Happy Ganesh Chaturthi!
——————————————————–
This, is a special time when family
And friends get together, for fun.
Wishing laughter and fun to cheer your days,
In this festive season of GANESHA PUJA and always!
“Happy Ganesh Puja”
——————————————————–
Aapka sukh gabesh ke peth jitna bda ho,
Aapka dukh undar jesa chota ho,
Aapki life ganeshji ke sund jitni badi ho,
Aapke bol modak jaise mithe ho
BOLO GANPATI BAPPA MORAIYAA!!!
——————————————————–
I wish u Happy Ganesh Chaturthi and
I pray to God for your prosperous life.
May you find all the delights of life,
May your all dreams come true.
“Happy Ganesh Chaturthi”
——————————————————–
Mushikavaahana modaka hastha,
Chaamara karna vilambitha sutra,
Vaamana rupa maheshwara putra,
Vighna vinaayaka paada namasthe
Happy Ganesh Chaturthy!!!
——————————————————–
Intha iniya pon naalil
Vinayagar ungalukum ungul kudumpatirukum
Ella arulaiyum puriyatum
Iniya Vinayagar Chaturthi vazthukal!
Jay Shri Siddhi Vinayaka
——————————————————–
Wishing you happiness as big as Ganesh’s appetite
life is long as his trunk
trouble as small as his mouse
and moments as sweet as his laddus
Sending you wishes on Ganesh Chaturthi!
——————————————————–
Aate bade dhoom se ganpati ji,
jaate bade dhoom se ganpati ji,
aakhir sabse pahale aakar,
hamare dilon me bas jate ganpati ji.
Happy Ganesh Chaturthy!!!
——————————————————–
May Lord Ganapathi shower you with success in all your endeavors? Happy Ganesh Chaturthy.
——————————————————–
At ganesh chatruthi hoping this Ganesh chatruthi will be the start of year that brings the happiness ganesh chaturthi. Jay Shri Ganesh!!
——————————————————–
I heartily wish Lord Ganesha filled your home with prosperity and fortune. Best wishes on Ganesh Chatrurthi!
——————————————————–
Ek Do Teen Char
Ganapathi Ki Jay Jay Kaar
Paanch Chai Saat Aaath
Ganapati Hai Sabke saath
Happy Ganesh Chaturthi
——————————————————–
Ganesh ki jyoti se noor milta hai
sabke dilon ko surur milta hai
jobhi jaata hai Ganesh ke dwaar
kuch na kuch zarror milta hai
JAI GANESH!
——————————————————–
GANPATI BAPA MORIYA
AADHA LADDU CHORIYA
AGLE BARAS TU JALDI AA
HAPPY Shri Ganesh
——————————————————–
May the Lord vigna vighna vinayaka
remove all obstacles and shower you with gifts
Jai Shri Siddhi Vinayaka Ganesha
——————————————————–
Hoping that this Ganesh chatruthi will be
the start of year that brings the happiness
that lord Ganesh fills your home with prosperity & fortune
Best wishes on ganesh chatrurthi
——————————————————–
May GANAPATHI shower you with succss in all that you do
Happy Ganesh chaturthy.
——————————————————–
Deva o Deva
Ganati Deva
Tumse Bad Kar Kaun
Aur Tumhare Bhakt Jano mein
Sabse jyada sms Karta Kaun
Tum bhi ban sakte ho Sabse Jyada sms bhakt
Forward this message to all your friends
and say – Happy Ganesh Chaturthi
——————————————————–
I wish u HAPPY GANESH PUJA and pray to God for
your prosperous life
May you find all the love of life
may ur all dreams come true.


May Lord Ganesh shower you with succss in all your Endeavours
Happy Ganesh Chaturthi.
****
Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya
Ganpati Bappa Morya!Mangal Murti Morya
Happy Ganesh Chaturthi.
****
I wish u Happy Ganesh Chaturthi and
I pray to God for your prosperous life.
May you find all the delights of life,
May your all dreams come true.
*****
Gajanana Shri Ganaraya aadi vandu tujha Moraya
Ganpati Bappa Morya!Mangal Murti Morya
JAY GANESH..Mangal murti morya
Jay ganesh devaGanapati bappa moray
Happy Ganesh Chaturthy!!!
*****
Ganesh ki jyoti se noor miltahai
Sbke dilon ko surur milta hai,
Jobhi jaata hai ganesha ke dwaar,
Kuch na kuch zarror milta hai
Jai Shri Ganesha
*****
Hoping this ganesh chatrurthi
Will be the start of year that
Brings happiness for you.
Happy Ganesh Chaturthi!
******
This, is a special time when family
And friends get together, for fun.
Wishing laughter and fun to cheer your days,
In this festive season of GANESHA PUJA and always!
“Happy Ganesh Puja”
*****
Aapka sukh gabesh ke peth jitna bda ho,
Aapka dukh undar jesa chota ho,
Aapki life ganeshji ke sund jitni badi ho,
Aapke bol modak jaise mithe ho
BOLO GANPATI BAPPA MORAIYAA!!!
*****
I wish u Happy Ganesh Chaturthi and
I pray to God for your prosperous life.
May you find all the delights of life,
May your all dreams come true.
“Happy Ganesh Chaturthi”
*****
Mushikavaahana modaka hastha,
Chaamara karna vilambitha sutra,
Vaamana rupa maheshwara putra,
Vighna vinaayaka paada namasthe
Happy Ganesh Chaturthy!!!
******
Intha iniya pon naalil
Vinayagar ungalukum ungul kudumpatirukum
Ella arulaiyum puriyatum
Iniya Vinayagar Chaturthi vazthukal!
Jay Shri Siddhi Vinayaka
******
Wishing you happiness as big as Ganesh’s appetite
life is long as his trunk
trouble as small as his mouse
and moments as sweet as his laddus
Sending you wishes on Ganesh Chaturthi!
******
Aate bade dhoom se ganpati ji,
jaate bade dhoom se ganpati ji,
aakhir sabse pahale aakar,
hamare dilon me bas jate ganpati ji.
Happy Ganesh Chaturthy!!!
——————————————————–
May Lord Ganapathi shower you with success in all your endeavors? Happy Ganesh Chaturthy.
****
At ganesh chatruthi hoping this Ganesh chatruthi will be the start of year that brings the happiness ganesh chaturthi. Jay Shri Ganesh!!
*****
I heartily wish Lord Ganesha filled your home with prosperity and fortune. Best wishes on Ganesh Chatrurthi!
***
Ek Do Teen Char
Ganapathi Ki Jay Jay Kaar
Paanch Chai Saat Aaath
Ganapati Hai Sabke saath
Happy Ganesh Chaturthi
******
Ganesh ki jyoti se noor milta hai
sabke dilon ko surur milta hai
jobhi jaata hai Ganesh ke dwaar
kuch na kuch zarror milta hai
JAI GANESH!
*******
GANPATI BAPA MORIYA
AADHA LADDU CHORIYA
AGLE BARAS TU JALDI AA
HAPPY Shri Ganesh
*******
May the Lord vigna vighna vinayaka
remove all obstacles and shower you with gifts
Jai Shri Siddhi Vinayaka Ganesha
*******
Hoping that this Ganesh chatruthi will be
the start of year that brings the happiness
that lord Ganesh fills your home with prosperity & fortune
Best wishes on ganesh chatrurthi
*******
May GANAPATHI shower you with succss in all that you do
Happy Ganesh chaturthy.
*******
Deva o Deva
Ganati Deva
Tumse Bad Kar Kaun
Aur Tumhare Bhakt Jano mein
Sabse jyada sms Karta Kaun
Tum bhi ban sakte ho Sabse Jyada sms bhakt
Forward this message to all your friends
and say – Happy Ganesh Chaturthi
*********
I wish u HAPPY GANESH PUJA and pray to God for
your prosperous life
May you find all the love of life
may ur all dreams come true.

Wednesday, August 29, 2012

മാവേലിപ്പാട്ടിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ രൂപം Onam Maveli Song

Glitter Graphics,Glitters,Glitter,Malayalam Glitters

മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം 
മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ 
ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം 
ആപത്തങ്ങാര്‍ക്കുമൊട്ടില്ലതാനും 
ആധികള്‍ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല 
ബാലമരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനില്ല 
പത്തായിരമാണ്ടിരിപ്പുമുണ്ട് 
പത്തായമെല്ലാം നിറവതുണ്ട് 
എല്ലാ കൃഷികളുമൊന്നുപോലെ 
നെല്ലിനു നൂറുവിളവതുണ്ട് 
ദുഷ്ടരെ കണ്‍കൊണ്ടുകാണാനില്ല 
നല്ലവരെല്ലാതെയില്ല പാരില്‍ 
ഭൂലോകമൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ 
ആലയമൊക്കെയുമൊന്നുപോലെ 
നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും 
നല്ലാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞുകൊണ്ട്് 
നാരിമാര്‍ ബാലന്മാര്‍ മറ്റുളേളാരും 
നീതിയോടെങ്ങും വസിച്ചകാലം 
കളളവുമില്ല ചതിയുമില്ല 
എളേളാളമില്ല പൊളിവചനം 
വെളളിക്കോലാദികള്‍ നാഴികളും 
എല്ലാം കണക്കിനു തുല്യമായി 
കളളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും 
കളളത്തരങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല 
നല്ലമഴപെയ്യും വേണ്ടും നേരം 
നല്ലപോലെല്ലാവിളവും ചേരും 
മാനംവളച്ച വളപ്പകത്ത് 
നല്ല കനകം കൊണ്ടെല്ലാവരും 
നെല്ലുമരിയും പലതരത്തില്‍ 
വേണ്ടുന്നവാണിഭമെന്നപ്പോലെ 
ആനകുതിരകളാടുമാടും 
കൂടിവരുന്നതിനന്തമില്ല 
ശീലത്തരങ്ങളും വേണ്ടുവോളം 
നീലക്കവണികള്‍ വേണ്ടുവോളം 
നല്ലോണം ഘോഷിപ്പാന്‍നല്ലെഴുത്തന്‍ 
കായങ്കുളം ചോല പോര്‍ക്കളത്തില്‍ 
ചീനത്തെമുണ്ടുകള്‍ വേണ്ടപോലെ 
ജീരകം നല്ല കുരുമുളക് 
ശര്‍ക്കര,തേനൊടു പഞ്ചസാര 
എണ്ണമില്ലാതോളമെന്നേവേണ്ടൂ 
കണ്ടവര്‍ കൊണ്ടും കൊടുത്തും വാങ്ങി 
വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും വേണ്ടപോലെ 
മാവേലി പോകുന്ന നേരത്തപ്പോള്‍ 
നിന്നുകരയുന്ന മാനുഷ്യരും

onapatt uഉ 
 

Search for Jobs
Location (optional)
Related Posts Plugin for http://godsowncountry-info.blogspot.com

Follow Us

Popular Posts

 

Malayalam Live Facebook Page | Malayalam Live Blog